Arhavi Kültürü


ARHAVİ KÜLTÜRÜ

Arhavi İlçesi, Kültür değerleri bakımından zengin bir geçmişe sahip olduğu bilinir. Gerek üzerinde yaşayan tarihi uygarlıkların ve gerekse batı etkileşiminin sentezi ile Türkiye mozayığinin en güzel örnekleri görülür.

Giyim yaşam tarzı, ekonomi, sosyal olgular, Arhavi’lilerin kendine has sosyolojisini yaratmıştır. Bu gerçeğe paralel olarak sürekli yeniliğe açık kültür kavramı toplumun büyük kesimini adapte etmiştir. Bununla birlikte tarihi misyonunu ve kültürünü de muhafaza ederek günümüze kadar intikali olmuştur. Bu sentez içerisinde bir çok tarihsel olgular ve medeniyet – ler var olmuş o varlığın kalıntıları ise günümüze kadar gelmiştir. Bu yerleşimde yaşayan tarihi ve o tarihe ait eserler aşağıda belirtilmiştir.


GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

Arhavi bu alanda coğrafi konumu itibariyle bir haylı şanslıdır. Körfez kıyısına kurulan Arhavi’nin hemen üstünde bir heykel gibi duran Cenevizlilerden kalma Ciha gözetleme kalesi merkez, Ulukent Ortacalar Camileri, Ortacalar Çifte Kemer, Orçi Deresi Kemer, Derecik Kö- yü Kemer, Aşağı Şahinler Köyü Kemer Köprüleri birer sanat harikalarıdır. Ayrıca Dereüstü, Derecik ve Kavak Köylerinde tesis edilen Alabalık üretim çiftliği ve sosyal tesisleri ile resta- urantları görülmeğe değer yerlerimizden bazılarıdır. Metruk kilise manzara açısından doyum- suz seyirlerle kayalık mevkiindeki Martı Kuşu Cenneti gezilecek önemli yerlerimizin başında- dır.

[TARİHİ ÖREN YERLERİ VE ESKİ ESERLER
a) Ciha Kalesi : Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle beraber belde sakinleri

Cenevizliler zamanından kaldığını söylemektedirler.

b) Çifte Köprüler: Ortacalar Bucak merkezinde biri birine tamamlayan tam daire ö- zelliğini gösteren 2 köprü olarak inşa edilmiştir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle be – raber en az 250 yıllık olduğu söylenmektedir.

c) Kemer Köprü Köprüsü : Tam daire kemer özelliğinde yapılmıştır. Yapıldığı zaman bilinmemektedir. En az 400 yıl olduğu söylenmektedir. 1994 tarihinde çökmüştür.

Ç) Derecik Köprüsü: Kemer köprü olarak yapılmıştır. Yapıldığı zaman bilinmemekte- dir. En az 100 yıllık olduğu söylenmektedir.

d) Gemi Kayası ve Taş Gemi : Balıklı ormanları içerisinde gemiye benzeyen bir kaya görünümündedir. Ulaşımı çok zordur.

e) Arhavi Merkez Cami :Yapılış zamanı kesin bilinmemektedir. Birkaç defa onarım geçirdiği ve minaresinin yakın bir zamanda yapıldığı tespit edilmiştir. Çatı altında gizli kubbesi vardır. Ahşap işlemleri kendine has bir güzelliğe sahiptir.

f) Ulukent Cami : Köylü imecesiyle Hasan adında bir usta tarafından yapıldığı söylen- mektedir. Ahşap bölümleri ve işlemleri çok sanatkarane yapılmıştır. Birkaç defa onarım gör – müştür. Vakıflar eliyle yeniden onarılmıştır. En az 100 yıllık ömrü olduğunu söylenmektedir.

g) Dikyamaç Camisi : Ulukent camisi özelliklerini göstermektedir. Aynı usta tarafın – dan yapıldığı sanılmaktadır. Vakıflar tarafından onarılmıştır. Minaresi yeni yapılmaktadır.

KAMP YERLERİ

İlçemizde kamp yerleri iki aşamada dikkate alınır . 1 Deniz, 2 Dağ Turizmi.

1. Deniz Turizminde kamp yeri, kamping 78 adlı konaklama yeri wc ve elektrik, alış –

veriş ve akaryakıt hizmetinin yanında eğlence ve dinlenme alanında da çalışmaktadır.

2. Dağ Turizmi, sadece konaklama yerleri mevcut olup telefon ihtiyaçları karşılanabil- mektedir. Ciha – Çifte Köprü gibi mevkilerde hizmet vermektedir.

OTEL VE RESTAURANTLARArhavi 1980’lı yıllarda Gürcistan kapısının açılması ile birlikte otel ve pansiyonlar açı- sından bir haylı artmıştır. İlçemizde Belediye tarifeli 7 adet otel olup, kamu kuruluşlarının misafirhaneleri ile birlikte 500 kişiyi ikame ettirebilecek durumdadır. Restauranları çok geliş- miş lüks ve iyi hizmetiyle anılmaktadır.

 

Sayın Ali İmdat ÖZÇAKMAK’ın çok yakında çıkartacak olduğu “DÜNDEN BU GÜNE ARHAVİ” adlı kitabından alıntı yapılmıştır. Teşekkür ederiz…Tüm Hakkı Saklıdır…

Bu Haberi Paylaş


Yeni Haber:
Eski Haberler: